Heeft u een afspraak gemaakt voor een APK Keuring bij de garage? Dan is het belangrijk dat u het Voertuigbewijs / kentekenbewijs deel I meeneemt naar een APK-keuring. Het garagebedrijf is verplicht om uw auto af te melden na de keuring. Dit geldt voor zowel een goedkeuring als afkeuring. Zonder het voertuigbewijs kan de keurmeester uw voertuig niet afmelden.

Steekproef

De garagebedrijven en keuringsstations worden regelmatig door de RDW gecontroleerd. Daarnaast controleert de RDW steekproefsgewijs of de keuring goed is uitgevoerd. De RDW controleert ook voertuigen die zijn afgemeld als afgekeurd. Het kan gebeuren dat uw voertuig geselecteerd is voor een steekproef. Uw voertuig moet dan na de keuring beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten na de afmelding aanwezig. Uw voertuig moet dus (maximaal) anderhalf uur, plus de tijd die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf, beschikbaar blijven.

U bent verplicht om aan de steekproef mee te werken. Wanneer u uw voertuig meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw voertuig wordt dan ingetrokken en de nieuwe APK-keuring mag daarna alleen worden verricht door de RDW. U kunt dus niet meer terecht bij het bedrijf dat de keuring heeft verricht, maar u zult een afspraak moeten maken bij één van de keuringsstations van de RDW.